top of page

קורס מורים ליוגה

בקורס נלמד

פילוסופיה והיסטוריה של היוגה מבוא לנתיבי היוגה השונים

קארמה יוגה

מבוא היסטורי

אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה והקשרן ליוגה

אסנה, כולל תרגול, פדגוגיה והכשרה בשימת דגש כל פעם על קבוצת אסנות אחרת

פרניאמה יילמדו מגוון תרגילי נשימה ונהוגים בעולם היוגה

יינתן דגש על התרגול העצמי

ריכוז והתבוננות טכניקות מדיטציה שונות כולל תרגול, לימוד ותרגול של שילוב של נשימה

צפיה והתנסות בהוראה / סטאז'  לימוד בע"פ של הנחיית האסנות המרכזיות

הקניית יכולת להנחות לביצוע אסנות מתוך הבנה מלאה

מערכי שיעורים

ליווי ותמיכה

שנה א' – 220 ש"ל

שנה ב' – 280 ש"ל

 

הקורס יפתח בסוף אוקטובר

bottom of page